5 rzeczy, o których należy pamiętać rozliczając PIT

30 kwietnia to dla wielu osób termin, który wiąże się z ciężkimi obliczeniami, zastanawianiem czy dobrze wypełnili PIT i czy aby na pewno Urząd Skarbowy nie będzie miał uwag, co do złożonej przez nich deklaracji. Aby mieć pewność, że deklaracja zostanie dobrze wypełniona można skontaktować się z Krajową Informacją Podatkową lub lokalnym Urzędem Skarbowym i zapytać o budzące wątpliwość kwestie, można także znaleźć godne zaufania biuro rachunkowe, takie jak – biuro księgowe Credos, które w imieniu klientów zajmuje się kwestiami rozliczeń z Fiskusem. Decydując się na samodzielne rozliczenie PITa, warto pamiętać o 5 ważnych elementach takiego rozliczania.

 1. Terminy

  W  kontaktach z wszelkimi Urzędami należy pamiętać o dotrzymywaniu terminów, spóźnienie może bowiem spowodować nałożenie kary (najczęściej jest to kara finansowa). W przypadku rozliczania podatku dochodowego należy rozliczyć się z Fiskusem do 30 kwietnia następnego roku. W praktyce najczęściej podatnicy mają czas od końca lutego do końca kwietnia. Wiąże się to z faktem, że pracodawcy mają obowiązek przesłać PIT-11 do pracowników do ostatniego dnia miesiąca, a zatem pracownik ma informacje o swoich dochodach, pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkach na podatek dochodowy dopiero 1 marca.

 2. Ulgi podatkowe

  Podatnikom przysługuje również prawo do pewnych ulg od podatku. Wszyscy rodzice małoletnich dzieci, których dochód roczny nie przekroczył 112 000 zł, mają prawo do ulgi prorodzinnej, czyli mogą odpisać sobie od podatku 92,67 zł za dziecko, 185, 34 zł za dwoje dzieci, 166,67 za trzecie dziecko, 225 zł za każde kolejne dziecko. Innym rodzajem ulgi, jest ulga rehabilitacyjna, która pozwala odliczyć od podatku wydatki jakie zostały poniesione na rehabilitację. Ulga na internet może być zastosowana jedynie w dwóch następujących po sobie latach, wciągu całego okresu rozliczeniowego i nie mogą to być wydatki wyższe niż 760 zł w skali roku. Odliczyć od podatku można także wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

 3. 1% podatku

  Każdy płatnik wypełniając zeznanie roczne, ma prawo zdecydować na jaki cel zostanie przekazany 1% jego podatku. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeśli nie zdecydujemy o konkretnym celu przekazania tego podatku, kwota ta zostanie przekazana państwu. Aby przekazać 1% podatku wystarczy podać KRS oraz kwotę przekazaną na rzecz danej organizacji. Należy pamiętać, że kwota ta nie może przekraczać 1% podatku.

 4. Rozliczenie przez internet

  Obecnie każdy może rozliczyć swojego PITa bez wychodzenia z domu i odwiedzania poczty. Wystarczy pobrać odpowiedni program internetowy i zainstalować go u siebie na dysku. Jednak aby przesłać deklaracje należy posiadać informacje na temat wysokości dochodu z poprzedniego roku rozliczeniowego. Rozliczając PIT 2016, podatnik zostanie poproszony o podanie danych z 2015 r.

 5. Korekty

  Jeśli podatnik popełni błąd i zechce go poprawić zanim urząd skarbowy go o to poprosi, wystarczy na tym samym druku co deklaracja PIT -37 zaznaczyć okienko – korekta.