Jak odzyskać dług?

Ostatnimi czasy często można przeczytać w mediach, że w Polsce ogromnym problemem są firmy, które nie płacą swoich zobowiązań. Jak się okazuje w naszym kraju notoryczne jest płacenie faktur po terminie, a termin spłaty bardzo często odległy jest od terminu wymagalności faktury.

Specjaliści twierdzą, że istnieje dwa powody, dla których firmy zalegają z płatnościami, z jednej strony mamy małe firmy, które mają problemy z płynnością finansową i najzwyczajniej nie mają środków na zapłatę zobowiązań, z drugiej są ogromne firmy, które obracają milionami, te z kolei świadomie nie płacą swoich faktur z terminie zyskują tym samym wolne środki, którymi obracają, a długi spłacają nawet po kilku miesiącach. W przypadku firm obracających dużym kapitałem takie opóźnienia przynoszą wiele korzyści. W dużo gorszej sytuacji są natomiast ich wierzyciele – firmy, które mają jedynie kilku dużych kontrahentów, w przypadku opóźnień w zapłacie faktur stają przed wizją upadłości lub zmuszone są zaciągać zobowiązania kredytowe. Istnieje jednak kilka sposobów, aby zmusić zalegające firmy do uregulowania ich zobowiązań:

Wystawiać noty odsetkowe – każdy przedsiębiorca, który wystawił fakturę i nie została ona opłacona, ma prawo naliczyć odsetki od dnia terminu zapłaty na fakturze do dnia spłaty zadłużenia, lub gdy ono nie nastąpi do dnia wystawienia noty odsetkowej. Wysokość odsetek powinna regulować umowa między firmami, jeśli tak nie jest należy naliczyć odsetki ustawowe, obowiązujące w danym roku.

Wytoczyć sprawę sądową – jeśli firma pomimo licznych przypomnień oraz wystawiania not odsetkowych nie płaci, przedsiębiorca ma prawo wytoczyć jej sprawę sądową, w efekcie są wydaje nakaz komorniczy na nierzetelnego płatnika i dalszą windykacją należności zajmuje się wówczas komornik sądowy.

Oddać dług firmie windykacyjnej lub kancelarii prawnej, która zajmuje się także windykacją (przykładem może być tutaj – adwokat Anna Adamczuk). Tego typu firmy całą swoją działalność opierają na skuteczności swojego postępowania, dlatego można przepuszczać, że odniosą one sukces. Tego typu firmy najczęściej pobierają określony procent od każdej wyegzekwowanej faktury, co sprawia, że zależy im na skuteczności, brak zapłaty za fakturę oznacza brak zarobku dla firmy windykacyjnej.

Sprzedać wierzytelność – istnieje także możliwość sprzedaży przeterminowanych faktur, firmy które je wykupują oferują z reguły od 10% do 60% wartości faktury. Jest to rozwiązanie o tyle korzystne, że przedsiębiorstwo nie musi się już martwić spłatą tej faktury i otrzymuje pewne pieniądze, minusem jest fakt, że nie jest to pełna kwota, a często jest ona znacząco niższa.