Rozliczenia ryczałtowe – dla kogo?

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Podatnik, który rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązany jest do tego aby złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu. Niezależnie od ryczałtu, ewidencję należy złożyć do stycznia następnego roku na deklaracji PIT-28.

Oświadczenie o wyborze ryczałtu

Jeżeli podatnik zamierza rozliczać się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to do 20 stycznia roku podatkowego musi złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w takiej właśnie formie. Jeśli podatnik dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, to może złożyć oświadczenie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeśli natomiast nie złożył takiego oświadczenia, może pisemnie złożyć oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, ale nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wszystkie te przepisy mogą być dla Ciebie zawiłe i skomplikowane. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne, wejdź na www.tributumksiegowosc.pl/rozliczenie-ryczaltowaby uzyskać więcej informacji na ten temat. Jeśli jednak nie chcesz w kolejnych latach być opodatkowany w takiej formie, to do 20 stycznia roku podatkowego musisz dokonać wyboru innej formy opodatkowania i powiadomić o tym odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego. Jednak musisz pamiętać, że jeśli np. prowadzisz aptekę, lombard czy kantor, to nie możesz się rozliczać w taki sposób.

Limit przychodów

Jeśli planujesz kontynuować swoją działalność i w kolejnym roku będziesz chciał wybrać ryczałt albo pozostać na ryczałcie, to oczywiście, że będziesz mógł to zrobić, ale tylko wtedy gdy w bieżącym roku Twoje przychody nie przekroczyły 150 000 euro. Podatek powinieneś obliczyć od przychodu, którego nie możesz pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania. Należy pamiętać, że wysokość stawek ryczałtu uzależniony jest od ryczałtu działalności.

Rozliczenia ryczałtowców

W takiej formie opodatkowania należy pamiętać, aby prowadzić ewidencję przychodów z prowadzonej działalności. Ryczałt za każdy miesiąc oblicza się samodzielnie i wpłaca co miesiąc lub co kwartał do urzędu skarbowego. W trakcie roku nie ma potrzeby aby wypełniać deklaracje. Należy pamiętać, że wpłacenie ryczałtu należy wykonać do 20 dnia następnego miesiąca. Trzeba także mieć na uwagę fakt, że wpłacać ryczałt co kwartał mogą tylko podatnicy, których otrzymane przychody z prowadzonej działalności nie przekroczyły 25 000 euro. Każdy podatnik musi pamiętać, że po zakończeniu roku podatkowego musi złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu do końca stycznia następnego roku za pomocą PIT-28. Ten sam rodzaj PIT służy również do rozliczania przychodów z najmu i dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą, o ile tę formę opodatkowania wybrał dany podatnik. Trzeba tez pamiętać o tym, że jeśli podatnik osiągnął inne dochody, to dodatkowo musi złożyć zeznanie PIT-37.